Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ROM FOR DEG, bolig- og arbeidstilpasning

Er din arbeidsplass tilpasset deg?

Jeg kan tilpasse boliger og arbeidsplasser for de med eller uten funksjonssvikt.

Trivsel på arbeidsplassen avhenger av mange faktorer. Du skal bli sett og hørt, både av din sjef og dine kollegaer. Din arbeidsplass skal være ergonomisk riktig tilpasset deg, slik at den ikke gir deg belastningslidelser.

De fysiske omgivelsene rundt deg skal gi deg energi gjennom blant annet god luft og riktig belysning. Riktig fargesetting og tilpasset design vil også bidra til en positiv arbeidsdag.

Det finnes byggforskrifter med anbefalinger til løsninger i boligen, og det finnes regler for hva som er ergonomisk riktig på arbeidsplassen. Jeg er allikevel opptatt av det individuelle aspektet.

Via empati kan vi finne fram til gode løsninger som baserer seg på regler og forskrifter, men hvor de individuelle behov også er et viktig fokus.