Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ROM FOR DEG, bolig- og arbeidstilpasning

Er din arbeidsplass tilpasset deg?

ARBEIDSPLASSVURDERING

Er du sykemeldt, står i fare for å bli sykemeldt eller mottar arbeidsavklaringspenger? Da kan din arbeidsgiver få dekket et vurderingsbesøk av NAV hvis din arbeidsplass ikke har en bedriftshelsetjeneste.

Alle kan ta initiativ til henvendelsen til NAV; arbeidstaker, arbeidsgiver, lege eller NAV selv. En arbeidsplassvurdering kan rekvireres til meg og oppdraget betales av NAV. Se informasjonssiden til NAV under ”arbeidsplassvurdering”, www.nav.no/812.cms .

Jeg tar selvfølgelig også imot bestilling utenom NAV.

Det er ofte bare små justeringer som skal gjøres for at din arbeidsplass fungerer bedre for deg. Kanskje trenger du noen gode råd om nye kontormøbler og datahjelpemidler som er bedre tilpasset akkurat deg? Jeg kan videreformidle kontakt med ulike firmaer som selger disse.

En arbeidsplassvurdering inneholder:

* Bedriftsbesøk med kartlegging av de ergonomiske forhold på arbeidsplassen.

* Vurdering av sammenhengen mellom sykdom og arbeidsmiljø.

* Justering av de tekniske forhold som lar seg justere, som for eksempel bord- og stolhøyde.

* Rapport med forslag til tiltak, både hjelpemidler og generelle ergonomiske råd. Rapporten sendes også til NAV og behandlende lege hvis henvisningen kommer fra NAV.

Ergonomi

Med ergonomi menes samspillet mellom arbeidsmiljø, teknologi og mennesket. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi.

Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Det er feilbelastninger og stadig gjentatte bevegelser vi har som mål å redusere. Tungt og ensformig arbeid, belastende arbeidsstillinger og tidspress er spesielt uheldig.

Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader!

( Faktaside; Ergonomi, Arbeidstilsynet)

INTERIØROPPDRAG

Kanskje har du behov for råd vedrørende ommøblering eller oppussing på din arbeidsplass? Da kan jeg tegne forslag til praktiske løsninger, farger på vegger, gardiner og forslag til kontormøbler.

Jeg tilbyr også denne tjenesten i ditt private hjem, som blir mer et resultat av personlig smak og praktiske løsninger.